Propozycje tras turystycznych dla bardziej wytrwałych i miłujących turystykę pieszą (przez pola, łąki i lasy) proponujemy trzy trasy spacerowe na łonie natury (zaznaczone na mapie pomarańczową linią przerywaną):

  1.  Do Leśniczówki i Rezerwatu „Gaj Krajeński”

Idąc od figury na zachód skręcamy w prawo za posesją Pana Kutzmana obok – z lewej strony gospodarstwa Pana Krajewskiego wejście do lasu dębowo – bukowego, na skraju łąki głaz narzutowy – pomnik przyrody nieożywionej, przejście obok kompleksu drzew nasiennych do drogi polnej prowadzącej do Witkowa, po przejściu 500 m tą drogą, zakręt w lewo przejście obok uroczego młodego lasu bukowego, następnie ponownie zakręt w lewo i dojście do Leśnictwa Gaj – kilka pomników przyrody (dęby, lipy). Możliwość spotkania z leśniczym – zajęcia edukacji leśnej. Za zgodą leśniczego wejście do rezerwatu „Gaj Krajeński”. Powrót szosą w stronę Dąbrowy i przejście skrótem do wsi obok posesji Pana Świderskiego.

Mimo, iż brakuje zabytków architektury okoliczne lasy w przewadze bukowo – dębowe, niekiedy sosnowo – świerkowe mogą stanowić trasy wspaniałych spacerów połączonych ze zwiedzaniem osobliwości przyrodniczych, których w okolicy Dąbrowy nie brakuje.

Cały obszar gminy, w tym również sołectwo Dąbrowa objęty jest Kajeńskim Parkiem Krajobrazowym. Lasy okolic Dąbrowy są w zasięgu działania Nadleśnictwa Lutówko, które z dużą troską prowadzi ochronę różnych ekosystemów. Są to rezerwaty i pomniki przyrody, a także użytki ekologiczne i uroczyska. Objęto ochroną gatunkową sporo osobliwych roślin, a także wiele gatunków zwierząt. Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadko występujących, endemicznych i zagrożonych wyginięciem.

Poza starymi dębami, bukami oraz dorodnymi lipami, świerkami i modrzewiami, które można podziwiać w rezerwatach przyrody, przy drogach publicznych i siedzibach Nadleśnictwa w Lutówku oraz Leśnictwa Gaj, godne uwagi są liczne śródleśne zastoiska, oczka wodne, bagna i torfowisk