Mimo, iż brakuje zabytków architektury okoliczne lasy w przewadze bukowo – dębowe, niekiedy sosnowo – świerkowe mogą stanowić trasy wspaniałych spacerów połączonych ze zwiedzaniem osobliwości przyrodniczych, których w okolicy Dąbrowy nie brakuje.

Cały obszar gminy, w tym również sołectwo Dąbrowa objęty jest Kajeńskim Parkiem Krajobrazowym. Lasy okolic Dąbrowy są w zasięgu działania Nadleśnictwa Lutówko, które z dużą troską prowadzi ochronę różnych ekosystemów. Są to rezerwaty i pomniki przyrody, a także użytki ekologiczne i uroczyska. Objęto ochroną gatunkową sporo osobliwych roślin, a także wiele gatunków zwierząt. Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadko występujących, endemicznych i zagrożonych wyginięciem.

Poza starymi dębami, bukami oraz dorodnymi lipami, świerkami i modrzewiami, które można podziwiać w rezerwatach przyrody, przy drogach publicznych i siedzibach Nadleśnictwa w Lutówku oraz Leśnictwa Gaj, godne uwagi są liczne śródleśne zastoiska, oczka wodne, bagna i torfowisk

 

Ciekawą roślinnością występującą na torfowiskach jest: rosiczka, borówka bagienna, żurawina błotna, w wodach grążel żółty i grzybień biały. Wody powierzchniowe, bagna i zarośla śródpolne są siedliskiem wielu gatunków roślin przybrzeżnych oraz ostoją zwierzyny i ptactwa. Do najciekawszych gatunków należą: bociany, żurawie, czaple, łabędzie, rybołowy, bieliki, puchacze, bąki, z ssaków wydry i bobry, a z płazów i gadów jaszczurki, zaskrońce, padalce. W lasach występuje wiele gatunków grzybów, co powoduje późnym latem i jeśienią spory napływ grzybiarzy. Ze zwierząt powszechnie występują: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, a na polach zające, kuropatwy i bażanty.

Na południowy-zachód od wsi Dąbrowa, znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

  1. Na zachód od Dąbrowy w odległości 2 km - Rezerwat „Gaj Kamieński” - drzewostan dębowo – bukowy o powierzchni 10,04 ha utworzony w 1965 r. z licznymi stanowiskami roślin objętych ochroną ścisłą jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów oraz cenne przyrodniczo: zachyłka trójkątna, przytulina leśna, kostrzewa leśna, kokoryczka okołkowa.
  2. Na południowy-zachód od Dąbrowy w odległości 3-4 km znajduje się Rezerwat „Lutowo” - bór bagienny o powierzchni 19,39 ha utworzony w 1963 r. Z roślin objętych ochroną ścisłą znajduje się widłak jałowcowaty, barwinek pospolity i rosiczka okrągłolistna. Z roślin rzadkich to: bażyna czarna (gatunek reliktowy), modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, turzyca odległokłosa.
  3. Na południowy-zachód od Dąbrowy w odległości 3-4 km znajduje się "Rezerwat „Buczyna” - drzewostan bukowy o powierzchni 20,01 ha utworzony w 2000 r. Występują tu rośliny chronione: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, marzanka wonna oraz rzadkie jak: zachyłka trójkątna, kostrzewa leśna, bniec czerwony.
  4. Na południowy-zachód od Dąbrowy w odległości 3-4 km znajduje się "Rezerwat „Dęby Krajeńskie” - las grądowy z drzewostanem dębowo – bukowym o powierzchni 45,83 ha utworzony w 2000 r. dla trwałego zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych.

Spośród pomników przyrody najliczniejsze to sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i grupy drzew, jeden powierzchniowy pomnik przyrody i jeden pomnik przyrody nieożywionej (głaz narzutowy). Większość tych pomników przyrody znajduje się na obszarach leśnych między Dąbrową a Lutówkiem.


Szczególnie piękny jest aspekt wiosenny kiedy w kwietniu i maju kwitnie najwięcej roślin. Charakterystyczne są liczne stanowiska kwitnących zawilców, przylaszczek oraz konwalii majowej w okolicach Dąbrowy (przy skrzyżowaniu drogi z Dąbrowy do Lutówka i Starego Gronowa).