Opłaty za nocleg i wynajem pomieszczeń 

zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Kamienia Krajeńskiego 4/2017 z dnia 19.01.2017 r.

 

- nocleg dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kamień Krajeński – 8,00 zł netto za dobę od osoby, tj. 8,64 zł brutto za dobę od osoby;

- nocleg dla opiekunów z terenu gminy Kamień Krajeński – 8,00 zł netto za dobę od osoby, tj. 8,64 zł brutto za dobę od osoby;

- nocleg dla dzieci i młodzieży spoza terenu gminy Kamień Krajeński  – 10,00 zł netto za dobę od osoby, tj. 10,80 zł brutto za dobę od osoby;

- nocleg dla opiekunów spoza terenu gminy Kamień Krajeński  – 10,00 zł  netto za dobę od osoby,  tj. 10,80 zł brutto za dobę od osoby;

- wynajem sali kominkowej i kuchni na imprezy okolicznościowe bez korzystania z noclegu – 300,00 zł netto za dzień, tj. 324,00 zł brutto za dzień;

- wynajem pomieszczeń w ciągu dnia bez korzystania z noclegu (np. ognisko) – 50,00 zł netto od grupy, tj. 54,00 zł brutto od grupy;

 

Niezależnie od opłat za nocleg, osoby korzystające z bielizny pościelowej schroniska pokrywają jednorazowo koszty jej prania w wysokości 12,00 zł netto od osoby, tj. 12,96 zł brutto od osoby.

 

Do wyżej wymienionych stawek netto dolicza się podatek od towarów i usług (podatek VAT) - 8%,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 

Płatności za wynajem schroniska należy dokonywać na rachunek bankowy Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim tytułem "opłata za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie":

 

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Więcborku nr rachunku bankowego: 15 8162 0003 0000 9364 2000 0050