Wypłata stypendium szkolnego odbędzie się:

14 grudnia 2020 r. 

za miesiące  wrzesień - grudzień 2020 r.

  

Termin rozliczenia się z pobranego stypendium

za miesiące wrzesień-grudzień 2020 r.

- 31.01.2021 r.