Wypłata wyrównania stypendium szkolnego za miesiące styczeń – czerwiec 2021 r.  odbędzie się w dniu 06 lipca 2021 r.

Ostateczny termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące styczeń – czerwiec 2021 r.  upływa 23.07.2021 r.