Wypłata stypendium szkolnego  za

miesiące wrzesień - grudzień 2021 r.

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r.

 

Termin rozliczenia stypendium szkolnego 

za miesiące wrzesień - grudzień 2021 r. do  31 stycznia 2022 r.