Dostępność architektoniczna:

 

  1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od strony starego rynku schody oraz podjazd bez utrudnień umożliwia dostęp do części parterowej budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim mieści się na 2 piętrze budynku, do którego dostęp jest jedynie schodami.

 

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Brak windy w budynku, przemieszczanie się jedynie schodami.

 

  1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

  1. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Jedno miejsce przed budynkiem, tylko na czas pobytu w budynku.

 

  1. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

  1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

W budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, pok. nr 33

 

  1. Inne informacje

Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim