Konkurs Plastyczny w ramach zadania pn. „Kujawsko-Pomorskie oddycha bez spalin – konkurs dla dzieci, olimpiada dla młodzieży i edukacyjne ekomiasteczko” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy I-III i IV-VI), w dowolnej placówce oświatowej Gminy zlokalizowanej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną na papierze (maksymalnie formatu A3) bez elementów 3D, dotyczącej tematyki  niskoemisyjnego transportu, prośrodowiskowej mobilności

 

Autorzy nagrodzonych prac, w każdej z dwóch kategorii wiekowych, otrzymają za:

I miejsce: ROWER

II miejsce: ROWER

III miejsce: ROWER

IV-XX miejsca: DESKOROLKA LONGBOARD + ENCYKLOPEDIA.

 

Organizator przewiduje nagrodzenie sześciu szkół, które najbardziej zaangażują się w realizację konkursu. Miarą zaangażowania placówki będzie stosunek liczby przekazanych i dopuszczonych przez Jury prac do liczby uprawnionych do uczestnictwa uczniów (łączna liczba uczniów klas I-VI). Szkoły z najwyższym wskaźnikiem otrzymają:

nagrodę za I miejsce (5 pomocy dydaktycznych HYDROCAR i 50 KSIĄŻEK tematycznych),

za II miejsce (3 pomoce dydaktyczne HYDROCAR i 30 KSIĄŻEK tematycznych),

za III miejsce (2 pomoce dydaktyczne HYDROCAR i 20 KSIĄŻEK tematycznych),

za IV-VI miejsca (po 1 pomocy dydaktycznej HYDROCAR i 10 KSIĄŻEK tematycznych).

 

Gmina, z której liczba Uczestników będzie najwyższa w proporcji do wszystkich uczniów szkół podstawowych (od klas I do klas VI) z jej obszaru zostanie nagrodzona organizacją w okresie wakacyjnym lub we wrześniu 2024 roku edukacyjnego ekomiasteczka.

W przypadku braku zainteresowania umożliwieniem realizacji wydarzenia przez daną gminę, Organizator złoży propozycję kolejnej gminie z listy.

 

Szkoła indywidualnie ustala termin składania prac przez Uczestników konkursu (nie później jednak niż do 18 czerwca 2024)

 

 Załączniki:

1) regulamin konkursu

W dniu 25 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej  im. Wojska Polskiego w  Kamieniu Krajeńskim odbyły się I Gminne Igrzyska Dzieci w Warcabach.

Pomysłodawcą Igrzysk był Pan Zdzisław Betin ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. W Igrzyskach wzięli udział uczniowie ze szkół z Gminy Kamień Krajeński. Gracze w losowaniu zostali połączeni w pary. Igrzyska odbyły się w II kategoriach klas młodszych i starszych. 

Nagrody ufundował Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

 

Zdjęcie- SP Zamarte

 

 

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Gminę Sępólno Krajeńskie, które zorganizowane były w Szkole Podstawowej w Lutowie.

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów i wiedzy o ruchu drogowym, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Naszą gminę reprezentowali  w kategorii grupy młodszej  - Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Zamartem, natomiast w kategorii grupy starszej - Szkołą Podstawowa im. Wojska Polskeigo w Kamieniu Krajeńskim

Drużyna ze  Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Zamartem zajęła 1 miejsce i tym samym jedzie na zawody wojewódzkie. 

Indywidualnie Hubert Cupa zajął 1 miejsce w kategorii grupy młodszej.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za równie dobre wyniki na zawodach wojewódzkich!

 

 Zdjęcie: SP Zamarte

Galeria ze strony SP w Zamartem

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na rok 2024 w wysokości 3.000,00 zł

Informujemy,

że walne zebranie członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim 

obędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (sala sesyjna)