Od dnia 20.12.2021 r. ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kas I-VIII  ulega zmianie rozkład dowozu porannego:

Autobus może być w tych dniach szybciej 5-10 min.

 

Dwie szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Wnioski obejmowały wycieczki dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII.

Każda ze szkół złożyła wniosek o wycieczkę 1-dniową do Torunia dla uczniów klas I-III oraz 3-dniową do Warszawy dla klas IV-VIII.

Termin realizacji wycieczek do 15 grudnia 2021 r.

 

Łączna kwota realizacji zadnia wynosi 50.405,00zł

Kwota dofinansowania MEN wynosi 37.982,00 zł

 

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na rok 2021 w wysokości 20.000,00 zł

Na stronie internetowej Gminy Kamień Krajeński zamieszczono informację dotyczącą Konkursu Grantowego - Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Gmina Kamień Krajeński ogłasza nabór w konkursie grantowym Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

 

Kontakt w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim - Pani Natalia Szczepańska - 52 389-45-35