Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki (w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.). Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Wzór oświadczenia ma charakter przykładowy, który może zostać wykorzystany. Wzór oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty dostępny jest na stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.

Oświadczenie można złożyć w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny.

 

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty - wzór docx.

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty - wzór pdf.

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja na rok 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

 

 Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński  rozpoczęli udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.

 

Podobnie jak w latach poprzednich również w  2022 r. uczniowie klas I – III szkół podstawowych Gminy Kamień Krajeński będą mieli możliwość uczestniczyć w  programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.     

„Umiem pływać” to program powszechnej nauki pływania, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III.  

W związku z działaniami  wojennymi na Ukrainie Gmina Kamień Krajeński włączyła się w pomoc naszym Sąsiadom. Mając w dyspozycji Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie, podjęliśmy decyzję o udostępnieniu obiektu osobom potrzebującym. Na miejscu przeprowadzono konieczne prace konserwatorskie oraz gruntowne porządki, aby nasi Goście czuli się w Schronisku jak najlepiej. Obiekt został przygotowany dla 18 osób. Do dyspozycji są przestronne 6-osobowe pomieszczenia, kuchnia, trzy łazienki oraz  kącik wypoczynkowy.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego i Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli podczas przygotowania Schroniska, a są to:

  1. Pan Tomasz Wysocki – P.H.U. MART z Kamienia Krajeńskiego, który ufundował 18 nowych materaców,
  2. Zakład Usługowy. Instalacje wod. - kan., c.o. i gazowe z Kamienia Krajeńskiego, który bardzo szybko uruchomił instalację c.o., aby nasi Goście mieli ciepłe pomieszczenia,
  3. Pan Leszek Skaja – Zakład Elektroinstalacyjny z Kamienia Krajeńskiego, który sprawnie wykonał usługę elektryczną,
  4. Pracownicy gospodarczy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, którzy wykonali prace konserwatorskie i gospodarczo-porządkowe,
  5. Pracownicy obsługi szkół z Gminy Kamień Krajeński, którzy wyprali ogromną ilość pościeli i koców.

Dziękujemy za zaangażowanie się w przygotowanie Schroniska, efekty naszej wspólnej pracy można zobaczyć na zdjęciach załączonych poniżej.