Dnia 14 października 2022 roku w Sali Obrad Rady Miejskiej zostały wręczone nagrody Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom z Gminy Kamień Krajeński. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz  Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim podziękowali Nauczycielom za poświęcony czas jak i podjęty wysiłek w kształceniu młodego pokolenia. Życzyli wytrwałości i cierpliwości, satysfakcji z pracy oraz dalszych sukcesów w pracy nauczycielskiej.

W gronie tegorocznych nagrodzonych znaleźli się:

1. Pani Sabina Borek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej  i  Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim,

2. Pani Beata Gwizdała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej  i  Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim,

3. Pani Iwona Hajdasz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem,

4. Pani Marzanna Szukalska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

 

 

 

Jesienny Festiwal Edukacyjny organizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim przy współpracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.
Zaproszeni zostali znamienici goście: Pan prof. Roman Leppert, Pni Ewa Radanowicz, Teresa Ulanowska, Monika Szulkowska, Sebastian Skaja, Justyna Gorce - Bałut, Marta Młyńska, Przemysław Staroń, Marcin Michalik, Iwona Gralec, Sylwia Czajkowska, Justyna Zaryczańska, Agnieszka Bruska, Aleksandra Geppert, Magdalena Krajewska, Monika Szulkowska, Beata Gwizdała.

Przez 4 godziny w dwóch budynkach obędzie się: prelekcja, debata, warsztaty oraz warsztaty online. Całe wydarzenie będzie dostępne za pośrednictwem FB szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

 

 

W dniu 26 sierpnia 2022 r. odbyło się uroczyste uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Pauliny Lebody ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy w obecności Burmistrza Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomskiego.

Dla nauczyciela uzyskanie kolejnego  stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego, który wiąże się m. in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia jakości kształcenia.

Pani Paulinie Lebodzie, która złożyła ślubowanie i uzyskała kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

 

 

Szanowni Państwo, Nasi Drodzy Goście, 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie zamyka swoją działalność!

Schronisko było zorganizowane w budynku po byłej szkole podstawowej, która zlikwidowana została w 2000 r., obiekt po 3 latach został zaadoptowany na „Zieloną Szkołę w Dąbrowie” a następnie w 2015 r. został przekształcony w Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie.

W czasie tych 19 lat działalności było nam dane spotkać wspaniałych ludzi, którzy stali się Naszymi Gośćmi.

To miejsce pełne historii wielu uczniów i absolwentów szkół z terenu gminy Kamień Krajeński i powiatu sępoleńskiego.

Podjęcie decyzji o zamknięciu tego miejsca nie było łatwe, niegdyś budynek przepełniony licznym grupami uczniów z roku na rok stawał się coraz mniej odwiedzany.

Pomimo wielu starań z dniem 30 czerwca 2022 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie decyzją Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zostało zlikwidowane.

Dziękujemy wszystkim Naszym Gościom: Uczniom, Nauczycielom bez których nasza działalność przez tyle lat nie miałaby sensu, bo to głównie Wy wypełnialiście mury tego budynku.

Dziękujemy Dyrektorom szkół i Nauczycielom z Gminy Kamień Krajeński za aktywne promowanie wśród swoich uczniów pobytu w Schronisku, Wasze zaangażowanie i organizacja czasu podopiecznym podczas pobytu w Schronisku była nieoceniona!

Dziękujemy lokalnym urzędom i firmom za wieloletnią pomoc i wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy do Nadleśnictwa Lutówko, które przez wiele lat wpierało nas w promowaniu edukacji leśnej. 

Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, trzymamy kciuki aby to miejsce na nowo ożyło już pod skrzydłami innej organizacji.

 

 

Dziękujemy

Dyrektor i Pracownicy Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja na rok 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

Kwota przyznanych przez Ministra Edukacji Nowarowej i Nauki środków wynosi ogółem - 33.827,00 zł, z tego wykorzystana kwota - 33.827,00 zł - 100%

Finansowy wkład własny - 17.071,10 zł

Całość zadania wyniosła - 50.898,10 zł

 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie szkół zwiedzili    następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

 

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy  

Całkowi koszt wycieczki - 5.622,20 zł, w tym: dofinansowanie - 3.827,00 zł, finansowy wkład własny - 1.795,20 zł

20.06.2022 r. - Biskupin, Wenecja

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 45

 • Rezerwat archeologiczny Biskupin, Biskupin, kujawsko-pomorskie
 • Muzeum Kolejki Wąskotowrowej, Wenecja, kujawsko-pomorskie

 

Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy 

Całkowi koszt wycieczki - 22.832,30 zł, w tym: dofinansowanie - 15.000,00 zł, finansowy wkład własny - 7.832,30 zł

30.05.2022 r. - 04.06.2022 r. - Kraków, Zakopane, Wieliczka, Wadowice

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 33

 • Kopalnia Soli w Wieliczce, Wieliczka, małopolskie
 • Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Wadowice, małopolskie
 • Zakopane, Zakopane, małopolskie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie. Willa Atma w Zakopanem, Zakopane, małopolskie
 • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, Wieliczka, małopolskie
 • Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem , Zakopane, małopolskie

 

 Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim 

Całkowi koszt wycieczki - 22.443,60 zł, w tym: dofinansowanie - 15.000,00 zł, finansowy wkład własny - 7.443,60 zł

10.05.2022 r. - 12.05.2022 r. - Warszawa

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 46

 • Autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego , Warszawa, mazowieckie
 • Cmentarz Powstańców Warszawy i Pomnik „Polegli – Niepokonani” , Warszawa, mazowieckie
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Warszawa, mazowieckie
 • Muzeum Niepodległości w Warszawie , Warszawa, mazowieckie
 • Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa, mazowieckie
 • Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, Warszawa, mazowieckie

 

Cieszymy się, że uczniowie naszych szkół ponownie mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę.