Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała nam informacji o ogłoszeniu  XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. 

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa regulamin. Więcej informacji na temat organizacji działania można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe znajdują się pod linkiem www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/,

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Plakat konkursowy tutaj.

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – w edycji jesiennej 2022 r. na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

Kwota przyznanych przez Ministra Edukacji Nowarowej i Nauki środków wynosi ogółem - 49.400,00 zł, z tego wykorzystana kwota - 48.006,28 zł - 97,18%

Finansowy wkład własny - 29.757,58 zł

Całość zadania wyniosła - 77.763,86 zł

 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek jesienią 2022 r., uczniowie szkół zwiedzili  następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

 

Klasy I-III  Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy  

Całkowi koszt wycieczki - 5914,30 zł, w tym: dofinansowanie - 4.714,00 zł, finansowy wkład własny - 1200,30 zł

04.10.2022 r. - Gdańsk

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 50

 • Pole Bitwy na Westerplatte, Gdańsk, pomorskie
 • Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII w. Gdańsk, pomorskie

 

Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy 

Całkowi koszt wycieczki - 25.008,00 zł, w tym: dofinansowanie - 15.000,00 zł, finansowy wkład własny - 10.008,00 zł

24.10.2022 r. - 28.10.2022 r. - Kazimierz Dolny, Puławy, Lublin

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 26

 • Kazimierz Dolny, lubelskie
 • Muzeum Czartoryskich w Puławach, Puławy, lubelskie
 • Lublin- historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny, Lublin, lubelskie
 • Zamość- historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w., Zamość, lubelskie
 • Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, lubelskie
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki, Lubelska Trasa Podziemna, Lublin, lubelskie

 

Klasy I-III  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem

Całkowi koszt wycieczki - 4.115,36 zł, w tym: dofinansowanie - 3.292,28 zł, finansowy wkład własny - 823,08 zł

27.10.2022 r. - Toruń

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 45

 • Toruń – Stare i Nowe Miasto, kujawsko-pomorskie
 • Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium - Toruń, kujawsko-pomorskie

 

Klasy I-III Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim 

Całkowi koszt wycieczki - 12.593,20 zł, w tym: dofinansowanie - 10.000,00 zł, finansowy wkład własny - 2.593,20 zł

7.11.2022 r. - 8.11.2022 r. - Gdańsk

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 42

 • Pole Bitwy na Westerplatte, Gdańsk, pomorskie
 • Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII w. Gdańsk, pomorskie
 • Muzeum Poczty Polskiej Gdańsk, pomorskie
 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pomorskie

 

Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim 

Całkowi koszt wycieczki - 30.133,00 zł, w tym: dofinansowanie - 15.000,00 zł, finansowy wkład własny - 15.133,00 zł

28.11.2022 r. - 30.11.2022 r. - Warszawa

Liczba uczniów biorących udział w wyciecze - 47

 • Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa, mazowieckie
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Warszawa, mazowieckie
 • Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Warszawa, mazowieckie
 • Belweder, Warszawa, mazowieckie
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa, mazowieckie
 • Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, Warszawa, mazowieckie

 Cieszymy się, że uczniowie naszych szkół ponownie mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę.

 

 

 

Zdasz, czy Ci się zdaje?

Do egzaminu ósmoklasistów naszej młodzieży w maju zostały już tylko 4 miesiące!

Już od 31 stycznia uczniowie naszej Gminy mogą dołączyć do intensywnych kursów on-line przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty!

Przypominamy, że dzięki współpracy Gminy Kamień Krajeński z Fundacją Miasto i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego Burmistrz Kamienia Krajeńskiego, uzyskał dla naszej młodzieży szkolnej opust w wysokości 75% od ceny podstawowej na kursy online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty!

Co zyskają uczniowie?

 • dowiedzą się, jakie są strategie rozwiązywana zadań egzaminacyjnych,
 • omówią z nauczycielem kluczowe zagadnienia egzaminacyjne,
 • zrozumieją, z czym mają problem na lekcjach w szkole,
 • nadrobią zaległości.

Co o kursach mówią nauczyciele prowadzący zajęcia? - Nauka może być fajna a egzaminy proste. Ważne, żeby się nie przejmować a bawiąc edukować. Razem z nami odkryjesz praktyczne podejście do nauki - metody zdawania egzaminów połączone z ciekawym przedstawieniem wiedzy!

Co otrzymają rodzice?

 • korzystną cenę za intensywny kurs przygotowujący do egzaminów,
 • 218,75 zł za kurs z jednego przedmiotu przy cenie podstawowej za kurs 875 zł.,
 • wsparcie i pomoc dla swoich dzieci.

Intensywne kursy dla uczniów klas ósmych  składają się z 25 godzin lekcyjnych (na jeden przedmiot), prowadzonych w formule online (2 x w tygodniu). Jednocześnie informujemy, że nadal dostępne są także kursy podstawowe, które zostały uruchomione 7 grudnia 2022 r.
Zajęcia prowadzone są na nowoczesnej platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji.

Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty egzaminacyjne:

 • matematyka,
 • język polski,
 • język angielski.

Aby skorzystać z kursu należy:

 • umieścić w koszyku wybrany kurs,  zaznaczyć „Mam kupon rabatowy”, wpisać wcześniej wygenerowany kod i wcisnąć „użyj”. Kwota do zapłaty automatycznie aktualizuje się do 218,75 zł za 1 kurs,
 • dalej należy postąpić zgodnie ze wskazówkami; po zakończeniu transakcji na podany adres e-mail zostanie przesłany kod dostępu,

Przykładowe lekcje znajdą Państwo na kanale Lecturus Junior na YT https://www.youtube.com/@lecturusjunior/videos

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: https://fundacjamiasto.pl/ oraz https://lecturus.pl/

Dodatkowych informacji udzielają: Lecturus Junior tel. 733 801 700 oraz pracownicy Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim tel. 52 389 45 36

I. Podstawa prawna

art. 70a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w związku z §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

II. Wymagane dokumenty

1.

Wniosek o dofinansowanie opłat za studia / kursy kwalifikacyjne / inne formy nadające kwalifikacje

2.

Załączniki:

 

a)

kopia dyplomu ukończenia studiów/kursu kwalifikacyjnego/innej formy nadającej kwalifikacje lub aktualne zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli potwierdzającym, że wnioskodawca kształcąc się w ww. szkole/placówce na określonym kierunku, zakończył semestr/kurs kwalifikacyjny/inną formę nadającą kwalifikacje, o której dofinansowanie się ubiega,

 

b)

zaświadczenie szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określające daty, tj. dzień/miesiąc/rok zakończenia: każdego semestru studiów/kursu kwalifikacyjnego/szkolenia branżowego/innej formy nadającej kwalifikacje, o którą wnioskuje nauczyciel

 

c)

kserokopia wpłaty wystawiona na nauczyciela potwierdzająca uiszczenie opłaty, np. wydruk potwierdzenia dokonania przelewu/wpłaty gotówkowej, zaświadczenie lub dowód księgowy w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości, zawierający dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

 

d)

druk polecenia wyjazdu służbowego(delegacji) wystawiony przez dyrektora przedszkola/szkoły wraz z potwierdzeniem szkoły wyższej/akredytowanej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określającym daty, tj. dzień/miesiąc/rok udziału zajęciach oraz ewidencją przebiegu pojazdu lub biletami komunikacji publicznej.

 

 

 


III. Opłaty

Nie pobiera się.

 

IV. Termin

Nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w dwóch terminach:

1) do 31 maja,

2) do 30 listopada.

 

V. Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, pok. 37, tel. 52 389-45-36

 

VI. Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania nauczyciel otrzymuje pisemne powiadomienie wraz z uzasadnieniem.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania puli środków zaplanowanych na dany rok budżetowy.

 

VII. Dodatkowe informacje

Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego rozpatrywane są przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dwa razy w roku: 

1) do 30 czerwca,

2) do 31 grudnia.

 

Treść aktualnego Zarządzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym wraz z załącznikami.

 

Druki:

1) Wniosek  - docx; Wniosek - pdf

2) Wzór umowy z nauczycielem - docx, Wzór umowy z nauczycielem - pdf

 Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński od lutego 2023 r. rozpoczną udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.