W dniu 25 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej  im. Wojska Polskiego w  Kamieniu Krajeńskim odbyły się I Gminne Igrzyska Dzieci w Warcabach.

Pomysłodawcą Igrzysk był Pan Zdzisław Betin ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. W Igrzyskach wzięli udział uczniowie ze szkół z Gminy Kamień Krajeński. Gracze w losowaniu zostali połączeni w pary. Igrzyska odbyły się w II kategoriach klas młodszych i starszych. 

Nagrody ufundował Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

 

Zdjęcie- SP Zamarte

 

 

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Gminę Sępólno Krajeńskie, które zorganizowane były w Szkole Podstawowej w Lutowie.

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów i wiedzy o ruchu drogowym, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Naszą gminę reprezentowali  w kategorii grupy młodszej  - Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Zamartem, natomiast w kategorii grupy starszej - Szkołą Podstawowa im. Wojska Polskeigo w Kamieniu Krajeńskim

Drużyna ze  Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Zamartem zajęła 1 miejsce i tym samym jedzie na zawody wojewódzkie. 

Indywidualnie Hubert Cupa zajął 1 miejsce w kategorii grupy młodszej.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za równie dobre wyniki na zawodach wojewódzkich!

 

 Zdjęcie: SP Zamarte

Galeria ze strony SP w Zamartem

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na rok 2024 w wysokości 3.000,00 zł

Informujemy,

że walne zebranie członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim 

obędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (sala sesyjna)

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbył się etap gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Gminę Kamień Krajeński i Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zamartem oraz Komendą Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnią w Kamieniu Krajeńskim.

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów i wiedzy o ruchu drogowym, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej rozpoczęto witając Członków Komisji Sędziowskiej, uczestników turnieju oraz pozostałych zgromadzonych. Następnie uczestnicy udali się do klas aby napisać test wiedzy oraz test skrzyżowań. Po rozwiązaniu testów uczniowie przystąpili do kolejnej części turnieju, a mianowicie do testu z pierwszej pomocy. Uczniowie mieli zaprezentować jak należy się zachować w przedstawionej przez sędziów sytuacji. W kolejnej części uczestnicy przystąpili do przejazdu przez tor sprawnościowy, który składał się z 6 przeszkód: tarki, slalomu żmijki, rynny, zwężenia, korytarza z desek oraz zatrzymania w miejscu. Po przejeździe wszystkich uczestników przez tor wyłoniono zwycięzców zarówno grupy młodszej jaki i starszej.  Nagrody raz pamiątkowe medale wręczyli Pani Joanna Miotk Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Pani Marzena Tuńska - Swobodzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

 

Nagrodzeni w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Hubert Cupa - Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Jakub Bosiacki - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Wojciech Lica - Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

 

Nagrodzeni w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Mateusz Isbaner- Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Dawid Błoch - Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

Miejsce III – Małgorzata Szczubiał - Szkoła Podstawowa w  Dużej Cerkwicy

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Zamartem