Do pobrania aktualne druki Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim:

1. Deklaracja przystąpienia aktualizacja danych

2. Rezygnacja z członkostwa

3. Wniosek o przeksięgowanie i wycofanie wkładów

4. Wniosek o udzielenie pożyczki

5. Wniosek o zapomogę

                                      6. Wzór umowy

                                      7. Oświadczenie do umowy o przetwarzaniu danych osobowych poręczyciela pożyczki