BIURO PROJEKTU

"WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI W GMINIE KAMIEŃ KRAJEŃSKI"

 

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
ul. Plac Odrodzenia 3

89-430 Kamień Krajeński

                                  Piętro II, pok. 37
                            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                   tel. 52-389-45-36

NABÓR DO NOWOUTWORZONEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

w ramach projektu  „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

w  roku szkolnym 2019/2020

 

Projekt pn. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe  Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne.

 

NABÓR   NA ZAJĘCIA DODATKOWE

 w ramach projektu  „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

w  roku szkolnym 2019/2020

 

Projekt pn. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe  Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Kamień Krajeński  z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim, pl. Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński , tel. 52 389-45-37;
  2. Projekcie – rozumie się przez to projekt pt. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim  wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim;
  3. Uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko, które zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie;
  4. Koordynatorze projektu – osoba zarządzająca projektem, odpowiedzialna m.in. za wdrażanie działań zawartych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz szczegółowym budżetem projektu.

 

Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2019 r. do 29.11.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne:  396 953,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 337 410,68 zł

 

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne