Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – w edycji jesiennej 2022 r. na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

Kwota przyznanych przez Ministra Edukacji Nowarowej i Nauki środków wynosi ogółem - 49.400,00 zł, z tego wykorzystana kwota - 48.006,28 zł - 97,18%

Finansowy wkład własny - 29.757,58 zł

Całość zadania wyniosła - 77.763,86 zł

 

 Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński od lutego 2023 r. rozpoczną udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja na rok 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

Kwota przyznanych przez Ministra Edukacji Nowarowej i Nauki środków wynosi ogółem - 33.827,00 zł, z tego wykorzystana kwota - 33.827,00 zł - 100%

Finansowy wkład własny - 17.071,10 zł

Całość zadania wyniosła - 50.898,10 zł