Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja na rok 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

 

 Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński  rozpoczęli udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.

 

Podobnie jak w latach poprzednich również w  2022 r. uczniowie klas I – III szkół podstawowych Gminy Kamień Krajeński będą mieli możliwość uczestniczyć w  programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.     

„Umiem pływać” to program powszechnej nauki pływania, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III.