W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy przystąpiła do realizacji Programu Youngster. Program ten zapewnia dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII z terenów wiejskich. Pomysłodawcą i organizatorem Programu Youngster jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, będą realizowane w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w ciągu całego roku szkolnego.

To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu. Formuła Programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciel skupia się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

 

 

Drodzy Rodzice,

Nasze miasto przystąpiło do kampanii wspierającej edukację młodzieży, prowadzoną przez Fundację Miasto (powołaną przez Związek Miast Polskich) oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o wyjątkowej ofercie kursów przygotowawczych przed egzaminami ósmoklasisty. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są nadchodzące egzaminy dla przyszłości Waszych dzieci, dlatego pragniemy zapewnić im najlepsze możliwe wsparcie.

Kluczowe informacje o kursach:

1.Kursy są dostosowane do aktualnej podstawy programowej i skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach egzaminacyjnych.

2. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, laureatów konkursu „Nauczyciel Roku”.

3. Kursy odbywają się online, co pozwala uczestniczyć w nich z dowolnego miejsca.

4. Każdy kurs składa się z 25 godzin lekcyjnych, z zajęciami raz w tygodniu.

5. Uczniowie mają dostęp do platformy e-learningowej z materiałami multimedialnymi oraz VOD z minionych lekcji.

Dodatkowo, dzięki negocjacjom władz miasta, nasi mieszkańcy mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek na te kursy. Dzięki temu inwestycja w edukację jest jeszcze bardziej dostępna.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z tej wyjątkowej okazji. To doskonała szansa, by dodatkowo wesprzeć Wasze pociechy w solidnym przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty/maturzysty.

Szczegóły: https://lecturusjunior.pl/

 

 

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – w edycji jesiennej 2022 r. na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

Kwota przyznanych przez Ministra Edukacji Nowarowej i Nauki środków wynosi ogółem - 49.400,00 zł, z tego wykorzystana kwota - 48.006,28 zł - 97,18%

Finansowy wkład własny - 29.757,58 zł

Całość zadania wyniosła - 77.763,86 zł