W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy przystąpiła do realizacji Programu Youngster. Program ten zapewnia dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII z terenów wiejskich. Pomysłodawcą i organizatorem Programu Youngster jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, będą realizowane w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w ciągu całego roku szkolnego.

To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu. Formuła Programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciel skupia się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

 

 

Drodzy Rodzice,

Nasze miasto przystąpiło do kampanii wspierającej edukację młodzieży, prowadzoną przez Fundację Miasto (powołaną przez Związek Miast Polskich) oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o wyjątkowej ofercie kursów przygotowawczych przed egzaminami ósmoklasisty. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są nadchodzące egzaminy dla przyszłości Waszych dzieci, dlatego pragniemy zapewnić im najlepsze możliwe wsparcie.

Kluczowe informacje o kursach:

1.Kursy są dostosowane do aktualnej podstawy programowej i skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach egzaminacyjnych.

2. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, laureatów konkursu „Nauczyciel Roku”.

3. Kursy odbywają się online, co pozwala uczestniczyć w nich z dowolnego miejsca.

4. Każdy kurs składa się z 25 godzin lekcyjnych, z zajęciami raz w tygodniu.

5. Uczniowie mają dostęp do platformy e-learningowej z materiałami multimedialnymi oraz VOD z minionych lekcji.

Dodatkowo, dzięki negocjacjom władz miasta, nasi mieszkańcy mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek na te kursy. Dzięki temu inwestycja w edukację jest jeszcze bardziej dostępna.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z tej wyjątkowej okazji. To doskonała szansa, by dodatkowo wesprzeć Wasze pociechy w solidnym przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty/maturzysty.

Szczegóły: https://lecturusjunior.pl/

 

 

Z powodu prac remontowych na trasie Kamień Krajeński - Witkowo - Stare Gronowo od 4.09.2023 r.  nastąpi czasowa zmiana tras dowozu autobusami szkolnymi dla uczniów ZSP w Kamieniu Krajeńskim

Z informacji z Zarządu Dróg w Sępólnie Kr.:

od 7.09.2023 r. do 14.09.2023 r. – całkowicie zamknięta będzie trasa Witkowo – Stare Gronowo

 Na bieżąco będziemy Państwu przekazywać informacje co do ewentualnych zmian.

 

Informacja o zamknięciu drogi ze strony Zarządu Dróg w Sępólnie Krajeńskim https://bip.zd-sepolno.lo.pl/artykul/151/242/utrudnienia-w-ruchu

Trasa objazdu - link

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 389 45 36 lub 603-642-430 w godzinach pracy Zespołu.

  

 

 

W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Danuty Franczak ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy oraz Pani Żanny Gliwińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w obecności Burmistrza Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomskiego.

Dla nauczyciela uzyskanie kolejnego  stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego, który wiąże się m. in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia jakości kształcenia.

Paniom, które złożyły ślubowanie i uzyskały kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

 

 

 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego na uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w dniu 20 czerwca 2023 r. wręczył stypendia dla trzech najlepszych uczniów z każdej ze szkół w Gminie Kamień Krajeński.

Stypendium Burmistrza Kamienia Krajeńskiego za rok szkolny 2022/2023 otrzyma w sumie 68 uczniów szkół z Gminy Kamień Krajeński, 57 uczniów za wyniki w nauce i 11 uczniów za osiągnięcia sportowe. Szesnastkę najlepszych uczniów zaproszono wraz z rodzicami na uroczystość wręczenia stypendiów.

Stypendium Burmistrza  Kamienia Krajeńskiego jest przyznawane uczniowi uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Wyróżnieni uczniowie:

ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy  

1. Jakub Bosiacki

2. Magdalena Górska

3. Kacper Mazur

4. Krystian Kwasigroch

5. Amelia Szmelter

ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim

1. Gabriel Cysewski

2. Blanka Turzynska

3. Karolina Przymuszała

4. Aleksandra Rozpłoch

5. Oliwier Pokora

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem

1. Mateusz Isbaner

2. Zuzanna Hermann

3. Agata Gwiździel

4. Martyna Cysewska

 

Dodatkowe wyróżnienia w postaci Nagród Burmistrza Kamienia Krajeńskiego otrzymali:

1. Franciszek Pietrzak ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim -  finalista etapu wojewódzkiego XIII Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty pt. "Pierwsi królowie Izraela"

2. Kacper Grzelka ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim -  finalista etapu wojewódzkiego XIV Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty pt. "Ukochany uczeń Jezusa"

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!