Informujemy,

że walne zebranie członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim 

obędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (sala sesyjna)

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbył się etap gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Gminę Kamień Krajeński i Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zamartem oraz Komendą Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnią w Kamieniu Krajeńskim.

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów i wiedzy o ruchu drogowym, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej rozpoczęto witając Członków Komisji Sędziowskiej, uczestników turnieju oraz pozostałych zgromadzonych. Następnie uczestnicy udali się do klas aby napisać test wiedzy oraz test skrzyżowań. Po rozwiązaniu testów uczniowie przystąpili do kolejnej części turnieju, a mianowicie do testu z pierwszej pomocy. Uczniowie mieli zaprezentować jak należy się zachować w przedstawionej przez sędziów sytuacji. W kolejnej części uczestnicy przystąpili do przejazdu przez tor sprawnościowy, który składał się z 6 przeszkód: tarki, slalomu żmijki, rynny, zwężenia, korytarza z desek oraz zatrzymania w miejscu. Po przejeździe wszystkich uczestników przez tor wyłoniono zwycięzców zarówno grupy młodszej jaki i starszej.  Nagrody raz pamiątkowe medale wręczyli Pani Joanna Miotk Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Pani Marzena Tuńska - Swobodzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

 

Nagrodzeni w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Hubert Cupa - Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Jakub Bosiacki - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Wojciech Lica - Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

 

Nagrodzeni w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Mateusz Isbaner- Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Dawid Błoch - Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

Miejsce III – Małgorzata Szczubiał - Szkoła Podstawowa w  Dużej Cerkwicy

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Zamartem

 

 

5 kwietnia 2024 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski powierzył obowiązki na kolejną 5-letnią kadencję obowiązki dyrektora w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy Panu Mariuszowi Lissowi, który w marcu 2024 r. wygrał konkurs na to stanowisko.

Pan Burmistrz złożył gratulacje z okazji objęcia funkcji dyrektora szkoły, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w podejmowaniu decyzji, inspirującej współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami oraz budowaniu pozytywnej atmosfery wśród uczniów.

 

Informujemy, że został zmieniony harmonogram rekrutacji uzupełniającej do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 6-10 maja 2024 r. we wszystkich placówkach na terenie Gminy Kamień Krajeński.

 

 

Treść zarządzenia o zmianie harmonogramu dostępna pod linkiem.

 

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2024/2025

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Potwierdzenie kontynuacji nauki w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

nie dotyczy

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi przez spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.05.2024r.

10.05.2024r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.2024r.

17.05.2024r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem do przedszkola, oddziału przedszkolnego

20.05.2024 r.

o godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica* kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.05.2024r.

24.05.2024r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.05.2024 r.

o godz. 14.00

*rodzica – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Darmowe zajęcia on-line z matematyki dla wszystkich uczniów klas ósmych

 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego  podjął decyzję o zakupie dla wszystkich uczniów 8 klas ze szkół w Gminie Kamień Krajeński zajęć przygotowujących do egzaminu z matematyki.

 

Wszyscy uczniowie będą mogli nieodpłatnie korzystać z 25 lekcji on-line. Lekcje, które się już odbyły będą dostępne w ramach abonamentu na VOD lecturusjunior.pl bez ograniczeń do ostatniego dnia egzaminów.

 

8-klasiści z Gminy Kamień Krajeński pod okiem nauczycieli z grupy Superbelfrzy RP, będą przygotowywać się do najważniejszego egzaminu wykorzystując swoje wielkie doświadczenie w używaniu nowych technologii i komunikacji on-line z dużymi grupami uczniów.

Wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z podstawą programową MEN.

 

Kody będą udostępnione uczniom poprzez dzienniki elektroniczne. W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Instrukcja pierwszego uruchomienia dostępna jest pod tym linkiem.

 

Dodatkowe instrukcje użytkownika (dołączenie do lekcji on-line oraz oglądanie lekcji z biblioteki vod) dostępne są pod linkiem https://lecturusjunior.pl/pl/i/Uczestnictwo-w-lekcjach/16 

 

Drodzy uczniowie wykorzystajcie ta szasnę i wspólnie ZRÓBMY WYNIK!!!