Wobec treści ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniającej dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim niniejszym wprowadza Standardy Ochrony Małoletnich mające na celu zaimplementowanie działań nacelowanych na ochronę dzieci przed wszelkimi przejawami i formami przemocy.

Standardy Ochrony Małoletnich w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim kreują zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, procedury interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka, a także działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom dobra dziecka. Niniejszy dokument jest gwarantem ochrony praw małoletnich w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

Pełna dokumentacja:

 1. Zarządzenie - standardy ochrony małoletnich
  1. Załącznik nr 1 - Standardy ochrony małoletnich - wersja zupełna
   1. Załącznik nr 1 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
    1. Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
    2. Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
   2. Załącznik nr 2 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
   3. Załącznik nr 3 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
   4. Załącznik nr 4 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
   5. Załącznik nr 5 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
   6. Załącznik nr 6 do Standardów ochrony małoletnich - wersja zupełna
  2. Załącznik nr 2 - Standardy ochrony małoletnich - wersja uproszczona
   1. Załącznik nr 1 do Standardów ochrony małoletnich - wersja uproszczona
   2. Załącznik nr 2 do Standardów ochrony małoletnich - wersja uproszczona

 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego na uroczystości, która odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim w dniu 20 czerwca 2024 r. wręczyła stypendia dla trzech najlepszych uczniów z każdej ze szkół w Gminie Kamień Krajeński.

Stypendium Burmistrza Kamienia Krajeńskiego za rok szkolny 2023/2024 otrzyma w sumie 115 uczniów szkół z Gminy Kamień Krajeński, 83 uczniów za wyniki w nauce i 32 uczniów za osiągnięcia sportowe. Najlepszych uczniów zaproszono na uroczystość wręczenia stypendiów.

Stypendium Burmistrza  Kamienia Krajeńskiego jest przyznawane uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Wyróżnieni uczniowie:

ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy  

1. Jakub Bosiacki - I miejsce

2. Magdalena Górska - I miejsce

3. Małgorzata Liss - II miejsce

4. Antonina Jawdyk - III miejsce

 

ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim

1. Michalina Cysewska - I miejsce

2. Paweł Niemczyk - II miejsce

3. Julia Michalina Szczepaniak - III miejsce

 

za zajęcie IV miejsca w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym w Chłopców:

1. Nikodem Jażdżewski

2. Aleksander Senski

3. Maksymilian Kucharski

4. Franciszek Stasierowski

5. Maksymilian Kuszyński

6. Ksawery Drogoś

7. Paweł Markowski

 

 ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem

1. Hubert Cupa - I miejsce

2. Paulina Leda - II miejsce

3. Nadia Pastwa - II miejsce

4. Martyna Cysewska - III miejsce

5. Fabian Herman - III miejsce

za zajęcie IV  miejsca drużyny szkolnej w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:

1. Hubert Cupa

2. Paulina Leda

3. Nadia Pastwa

4. Jakub Nita

 

Dodatkowe wyróżnienia w postaci Nagród Burmistrza Kamienia Krajeńskiego otrzymali:

1. Lena Rekowska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Dużej Cerkwicy -  za zajęcie I m-ca w mistrzostwach wojewódzkich w indywidualnej lekkoatletyce w Świeciu- skok w dal

2. Lena Rekowska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Dużej Cerkwicy -  za zajęcie II m-ca w etapie diecezjalnym ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie

3. Patrycja Berezicka ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Dużej Cerkwicy -  za zajęcie III m-ca w etapie diecezjalnym ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie

4. Lena Rekowska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem -  za zajęcie I m-ca w Ogólnopolskim Turnieju Fit Kid

5. Mikołaj Turzyński ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem -  za zajęcie II m-ca w Ogólnopolskim konkursie na szopkę bożonarodzeniową "Przybieżeli do Betlejem"

6. Hubert Cupa ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem -  za zajęcie II m-ca w wojewódzkim etapie Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

W minioną sobotę, 15 czerwca 2024 r., miało miejsce uroczyste otwarcie harcówki 3 Kamieńskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej “SOKOŁY”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło licznych harcerzy, ich rodziny oraz mieszkańców naszej gminy.

Dzięki przychylności Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz dyrektorki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, harcówka mieści się na piętrze budynku Szkoły Filialnej w Płociczu.

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim wyraża ogromną wdzięczność dla organizatorów za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Nowa harcówka to miejsce, które będzie służyć kolejnym pokoleniom harcerzy, wspierając ich w rozwijaniu pasji, zdobywaniu nowych umiejętności i kształtowaniu wartościowych postaw. Jesteśmy przekonani, że będzie to przestrzeń, gdzie młodzi ludzie będą mogli realizować swoje marzenia i tworzyć niezapomniane wspomnienia.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt, a przede wszystkim Państwu Joannie i Witoldowi Cyborowskim, którzy swoim zaangażowaniem i pasją przyczynili się do utworzenia drużyny harcerskiej oraz stworzenia nowej harcówki. Dzięki ich nieocenionej pracy i poświęceniu, młodzi ludzie mają teraz wspaniałe miejsce do rozwoju, nauki i wspólnej zabawy.

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, życzymy harcerzom wielu sukcesów w nowym miejscu!

 

Zdjęcia: 3 Kamieńska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “SOKOŁY”

14 czerwca 2024 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Natalia Marciniak, w obecności Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Anny Hałasowskiej oraz dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Joanny Miotk, wręczyła pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim Pani Beacie Gwizdale na okres od 1.09.2024 r. do 30.06.2025 r.

Życzymy Pani Beacie Gwizdale wytrwałości w wypełnianiu edukacyjnych i wychowawczych zadań, oddania oraz nieustającej pasji do wykonywania swojej codziennej pracy.