Konkurs Plastyczny w ramach zadania pn. „Kujawsko-Pomorskie oddycha bez spalin – konkurs dla dzieci, olimpiada dla młodzieży i edukacyjne ekomiasteczko” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy I-III i IV-VI), w dowolnej placówce oświatowej Gminy zlokalizowanej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną na papierze (maksymalnie formatu A3) bez elementów 3D, dotyczącej tematyki  niskoemisyjnego transportu, prośrodowiskowej mobilności

 

Autorzy nagrodzonych prac, w każdej z dwóch kategorii wiekowych, otrzymają za:

I miejsce: ROWER

II miejsce: ROWER

III miejsce: ROWER

IV-XX miejsca: DESKOROLKA LONGBOARD + ENCYKLOPEDIA.

 

Organizator przewiduje nagrodzenie sześciu szkół, które najbardziej zaangażują się w realizację konkursu. Miarą zaangażowania placówki będzie stosunek liczby przekazanych i dopuszczonych przez Jury prac do liczby uprawnionych do uczestnictwa uczniów (łączna liczba uczniów klas I-VI). Szkoły z najwyższym wskaźnikiem otrzymają:

nagrodę za I miejsce (5 pomocy dydaktycznych HYDROCAR i 50 KSIĄŻEK tematycznych),

za II miejsce (3 pomoce dydaktyczne HYDROCAR i 30 KSIĄŻEK tematycznych),

za III miejsce (2 pomoce dydaktyczne HYDROCAR i 20 KSIĄŻEK tematycznych),

za IV-VI miejsca (po 1 pomocy dydaktycznej HYDROCAR i 10 KSIĄŻEK tematycznych).

 

Gmina, z której liczba Uczestników będzie najwyższa w proporcji do wszystkich uczniów szkół podstawowych (od klas I do klas VI) z jej obszaru zostanie nagrodzona organizacją w okresie wakacyjnym lub we wrześniu 2024 roku edukacyjnego ekomiasteczka.

W przypadku braku zainteresowania umożliwieniem realizacji wydarzenia przez daną gminę, Organizator złoży propozycję kolejnej gminie z listy.

 

Szkoła indywidualnie ustala termin składania prac przez Uczestników konkursu (nie później jednak niż do 18 czerwca 2024)

 

 Załączniki:

1) regulamin konkursu