Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące styczeń - kwiecień 2021 r.

do dnia 28 maja 2021 r.

_____________________________________

 

Wypłata stypendium szkolnego za miesiące maj - czerwiec 2021 r.

odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r.

 

Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące maj - czerwiec 2021 r.

do dnia 9 lipca 2021 r.