Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

informuje, że decyzje na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

wydawane będą

od dnia  24 października 2023 r.  w pok. 37

 

 Wypłata stypendium szkolnego  za miesiące wrzesień - październik 2023 r. odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r.

 Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące wrzesień - październik 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

 

Wypłata stypendium szkolnego  za miesiące listopad - grudzień 2023 r. odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r.

 Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące listopad - grudzień 2023 r. do  15 stycznia  2024 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2023/2024

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą

od 16 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

 

 

       Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

       informuje, że decyzje na stypendia szkolne wydawane będą

       od dnia 20 kwietnia 2023 r. w pok. 37

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

informuje, że decyzje na stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

wydawane będą

od dnia  22 listopada 2022 r.  w pok. 37

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2022/2023

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą

od 16 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r.