Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

informuje, że decyzje na stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

wydawane będą

od dnia  22 listopada 2022 r.  w pok. 37

 

 

 

Wypłata stypendium szkolnego  za

miesiące wrzesień - grudzień 2022 r.

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r.

 

Termin rozliczenia stypendium szkolnego 

za miesiące wrzesień - grudzień 2022 r. do  31 stycznia 2023 r.