INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2022/2023

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą

od 16 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r.

 

 

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

informuje, że decyzje na stypendia szkolne wydawane będą

 od dnia 22 kwietnia 2022 r.  w pok. 37

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

informuje, że decyzje na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

wydawane będą od dnia  9 listopada 2021 r.  w pok. 37

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2021/2022

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą

od 16 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r.

 

 

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

informuje, że  w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację stypendiów szkolnych,

zgodnie z Aneksem Nr 1/S/2021 z dnia 14.06.2021 r. do umowy Nr 96/S/2021 z dnia 22.04.2021 r.

zostaną wydane nowe decyzje z kwotą miesięczną stypendiów wynoszącą dla wszystkich grup dochodowych 248,00 zł na dziecko.