Wszystkie szkoły z naszej gminy: Szkołą Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Program Laboratoria Przyszłości zakłada zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

Termin realizacji programu do 31 sierpnia 2022 r.

 

Kwota dofinansowania MEN wynosi 178 500,00 zł:

  1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w  Kamieniu Krajeńskim - 88 500,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy - 60 000,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem - 30 000,00 zł

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansuje do 100% kosztów programu.