Podobnie jak w latach poprzednich również w  2022 r. uczniowie klas I – III szkół podstawowych Gminy Kamień Krajeński będą mieli możliwość uczestniczyć w  programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.     

„Umiem pływać” to program powszechnej nauki pływania, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III.  

 

 

Główne cele programu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej.

Zgodnie z założeniami w ramach programu przeprowadzonych zostanie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania  na każdego uczestnika,  w grupach liczących nie więcej niż 15 osób przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawniania.

W 2022 r. w programie wezmą udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy w edycji wiosennej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem w edycji jesiennej. Łącznie w programie weźmie udział 30 uczniów.  Naboru dzieci do udziału w programie dokonywali dyrektorzy szkół. Dzieci uczestniczące w projekcie odbywały naukę na pływalni w Człuchowie.

Program „Umiem Pływać” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, operator wojewódzki: Kujawsko - Pomorski Związek Pływacki w Toruniu.

Wkład własny Gminy Kamień Krajeński polega na zapewnieniu bezpłatnego transportu na zajęcia.