Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki (w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.). Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Wzór oświadczenia ma charakter przykładowy, który może zostać wykorzystany. Wzór oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty dostępny jest na stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.

Oświadczenie można złożyć w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny.

 

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty - wzór docx.

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty - wzór pdf.