Burmistrz Kamienia Krajeńskiego na uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w dniu 21 czerwca 2022 r. wręczył stypendia dla trzech najlepszych uczniów z każdej ze szkół w Gminie Kamień Krajeński.

Stypendium Burmistrza Kamienia Krajeńskiego za rok szkolny 2021/2022 otrzyma w sumie 49 uczniów szkół z Gminy Kamień Krajeński, 47 uczniów za wyniki w nauce i 2 uczniów za osiągnięcia sportowe. Dziewięcioro najlepszych uczniów zaproszono wraz z rodzicami na uroczystość wręczenia stypendiów.

Stypendium Burmistrza  Kamienia Krajeńskiego jest przyznawane uczniowi uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Wyróżnieni uczniowie:

ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy  

1. Aleksandra Liss 

2. Mikołaj Szczech

3. Blanka Tyda

ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim

1. Gabriel Cysewski

2. Martyna Kutzmann

3. Karol Binger

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem

1. Mateusz Isbaner

2. Fabian Herman

3. Zuzanna Herman

 

Dodatkowe wyróżnienia w postaci Nagród Burmistrza Kamienia Krajeńskiego otrzymali:

1. Martyna Kutzmann ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim - finalistka konkursu kuratoryjnego z matematyki oraz laureatka Międzynarodowego Konkursu "Kangur"

2. Mateusz Nowakowski  ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim - laureat etapu wojewódzkiego XII Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

3. Karol Binger ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim - ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim - finalista etapu wojewódzkiego XII Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

4. Fabian Hałasowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem - finalista konkursu kuratoryjnego "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna".

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!