W dniu 26 sierpnia 2022 r. odbyło się uroczyste uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Pauliny Lebody ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy w obecności Burmistrza Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomskiego.

Dla nauczyciela uzyskanie kolejnego  stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego, który wiąże się m. in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia jakości kształcenia.

Pani Paulinie Lebodzie, która złożyła ślubowanie i uzyskała kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.