Konkurs Plastyczny w ramach zadania pn. „Zielone Kujawsko-Pomorskie – konkurs dla dzieci, olimpiada dla młodzieży i edukacyjne eko-miasteczko” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy I-III i IV-VI), w dowolnej placówce oświatowej Gminy zlokalizowanej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną na papierze (maksymalnie formatu A3) bez elementów 3D, dotyczącej tematyki zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, segregacji odpadów, oszczędzania wody w gospodarstwach domowych.

 

Autorzy nagrodzonych prac, w każdej z dwóch kategorii wiekowych, otrzymają za:

I miejsce: TELESKOP;

II miejsce: MIKROSKOP;

III miejsce: LORNETKĘ,

IV-XX miejsca ENCYKLOPEDIĘ.

 

Organizator przewiduje nagrodzenie sześciu szkół, które najbardziej zaangażują się w realizację konkursu. Miarą zaangażowania placówki będzie stosunek liczby przekazanych i dopuszczonych przez Jury prac do liczby uprawnionych do uczestnictwa uczniów (łączna liczba uczniów klas I-VI). Szkoły z najwyższym wskaźnikiem otrzymają za:

I miejsce (pojemnik serce na nakrętki + zestaw 50 książek tematycznych);

II miejsce (30 książek tematycznych);

III miejsce (20 książek tematycznych);

IV-VI miejsca (po 10 książek tematycznych).

 

Gmina, z której liczba Uczestników będzie najwyższa w proporcji do wszystkich uczniów szkół podstawowych (od klas I do klas VI) z jej obszaru zostanie nagrodzona organizacją w okresie wakacyjnym lub we wrześniu 2023 roku edukacyjnego eko-miasteczka

 

Szkoła indywidualnie ustala termin składania prac przez Uczestników konkursu (nie później jednak niż do 13 czerwca 2023)

 

 Załączniki:

1) regulamin konkursu