W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbył się etap gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Gminę Kamień Krajeński i Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zamartem oraz Komendą Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnią w Kamieniu Krajeńskim.

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów i wiedzy o ruchu drogowym, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej rozpoczęto witając Członków Komisji Sędziowskiej, uczestników turnieju oraz pozostałych zgromadzonych. Następnie uczestnicy udali się do klas aby napisać test wiedzy oraz test skrzyżowań. Po rozwiązaniu testów uczniowie przystąpili do kolejnej części turnieju, a mianowicie do testu z pierwszej pomocy. Uczniowie mieli zaprezentować jak należy się zachować w przedstawionej przez sędziów sytuacji. W kolejnej części uczestnicy przystąpili do przejazdu przez tor sprawnościowy, który składał się z 6 przeszkód: tarki, slalomu żmijki, rynny, zwężenia, korytarza z desek oraz zatrzymania w miejscu. Po przejeździe wszystkich uczestników przez tor wyłoniono zwycięzców zarówno grupy młodszej jaki i starszej.  Nagrody raz pamiątkowe medale wręczyli Pani Joanna Miotk Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Pani Marzena Tuńska - Swobodzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

 

Nagrodzeni w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Hubert Cupa - Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Jakub Bosiacki - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Wojciech Lica - Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

 

Nagrodzeni w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Mateusz Isbaner- Szkoła Podstawowa w Zamartem

Miejsce II – Dawid Błoch - Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

Miejsce III – Małgorzata Szczubiał - Szkoła Podstawowa w  Dużej Cerkwicy

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Zamartem