Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na rok 2024 w wysokości 3.000,00 zł

 

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. Cele programu to zakup nowości wydawniczych do bibliotek oddziałów przedszkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek oddziałów przedszkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz realizacja działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Oddział przedszkolny przy  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem oraz oddział przedszkolny przy Szkole Filialnej w Płociczu otrzymały w 2024 r. dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach programu biblioteka oddziału przedszkolnego i przedszkola została wyposażona w książki. Zakupiono również nagrody konkursowe dla dzieci celem promocji czytelnictwa.

Kwota dofinansowania dla Gminy wyniosła 3 000,00 zł:

  1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem – 1 500,00 zł
  2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Płociczu – 1 500,00 zł

 Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało 80% kosztów programu.

 

Odziały przedszkolne

Wysokość dotacji

Środki własne

Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim

1 500,00 zł

375,00

Oddział przedszkolny przy SF w Płociczu

1 500,00 zł

375,00

SUMA:

3 000,00 zł

750,00