Na stronie internetowej Gminy Kamień Krajeński zamieszczono informację dotyczącą Konkursu Grantowego - Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Gmina Kamień Krajeński ogłasza nabór w konkursie grantowym Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

 

Kontakt w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim - Pani Natalia Szczepańska - 52 389-45-35