Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na rok 2021 w wysokości 20.000,00 zł

 

Szkoła

Maksymalna kwota dofinansowania

Minimalny wkład własny do maksymalnej kwoty dofinansowania

Całkowity koszt realizacji zadania (przy maksymalnym dofinansowaniu)

Minimalny koszt zakupu książek w ramach dofinansowania

(min. 50% kosztu całkowitego)

Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Zamartem

4 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

2 500

Szkoła Podstawowa  im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy

4 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

2 500

Szkoła Podstawowa  im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim

12 000 zł

3 000 zł

15 000 zł

7 500

Dofinasowanie jest przeznaczone na:

a)   zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b)   zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
–    zakup oprogramowania dla bibliotek,
–    zakup czytników e-booków,
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)    realizację działań promujących czytelnictwo.