Dwie szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Wnioski obejmowały wycieczki dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII.

Każda ze szkół złożyła wniosek o wycieczkę 1-dniową do Torunia dla uczniów klas I-III oraz 3-dniową do Warszawy dla klas IV-VIII.

Termin realizacji wycieczek do 15 grudnia 2021 r.

 

Łączna kwota realizacji zadnia wynosi 50.405,00zł

Kwota dofinansowania MEN wynosi 37.982,00 zł

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansuje do 80% kosztów wycieczek. W przypadku jednodniowej 5 tys. i trzydniowej 15 tys. zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z wpłat rodziców.