Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy serdecznie zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi na 

Dzień Otwarty Szkoły w dniu 13 kwietnia 2023 r. od godziny 16:30

 

 Program dnia otwartego:

- Spotkanie z Dyrekcją szkoły, nauczycielami i uczniami;

- Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły;

 - Zwiedzanie sal lekcyjnych;

- Warsztaty origami;

- Gry i quizy w bibliotece;

- Zajęcia na ściance wspinaczkowej;

- Interaktywna komunikacja w języku angielskim;

- Słodki poczęstunek;