Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na rok 2023 w wysokości 5.500,00 zł

 

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. Cele programu to zakup nowości wydawniczych do bibliotek oddziałów przedszkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek oddziałów przedszkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz realizacja działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Oddziały przedszkolne przy  Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy oraz Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim otrzymały w 2023 r. dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach programu biblioteka oddziału przedszkolnego i przedszkola została wyposażona w książki. Zakupiono również nagrody konkursowe dla dzieci celem promocji czytelnictwa.

Kwota dofinansowania dla Gminy wyniosła 5 500,00 zł:

  1. Oddziały Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy – 2 500,00 zł
  2. Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim – 3 000,00 zł

 Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało 80% kosztów programu.

 

Odziały przedszkolne

Wysokość dotacji

Środki własne

Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim

3 000,00 zł

750,00

Oddziały przedszkolne przy SP Duża Cerkwica

2 500,00 zł

625,00

SUMA:

5 500,00 zł

1 375,00