W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbył się etap gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Gminę Kamień Krajeński i Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeński oraz Komendą Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnią w Kamieniu Krajeńskim.

Turniej odbył się w budynku hali sportowej przy ul. Witosa 12 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów i wiedzy o ruchu drogowym, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej rozpoczęto witając Członków Komisji Sędziowskiej, uczestników turnieju oraz pozostałych zgromadzonych. Następnie uczestnicy udali się do klas aby napisać test wiedzy oraz test skrzyżowań. Po rozwiązaniu testów uczniowie przystąpili do kolejnej części turnieju, a mianowicie do testu z pierwszej pomocy. Uczniowie mieli zaprezentować jak należy się zachować w przedstawionej przez sędziów sytuacji. W kolejnej części uczestnicy przystąpili do przejazdu przez tor sprawnościowy, który składał się z 6 przeszkód: rynny, tarki, łezki, slalomu żmijki, korytarza z desek oraz zatrzymania w miejscu. Po przejeździe wszystkich uczestników przez tor wyłoniono zwycięzców zarówno grupy młodszej jaki i starszej.  Nagrody raz pamiątkowe medale wręczył Pan Wojciech Głomski Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz Pani Joanna Miotk Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

Nagrodzeni w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Mateusz Isbaner - Szkoła Podstawowa w Zamartem.

Miejsce II – Aleksander Zawidzki - Szkoła Podstawowa w Zamartem.

Miejsce III – Natalia Landowska - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy.

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Zamartem.

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy.

Miejsce III –Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim.

 

Nagrodzeni w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Daniel Bonk - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce II – Blanka Tyda - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce III – Małgorzata Szczubiał - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy.

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy.

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim.

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Zamartem.