W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Gminę Kamień Krajeński i Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy oraz Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnią w Kamieniu Krajeńskim.

Turniej odbył się na sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów i wiedzy o ruchu drogowym, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej rozpoczęto witając Członków Komisji Sędziowskiej, uczestników turnieju oraz pozostałych zgromadzonych. Następnie uczestnicy udali się do klas aby napisać test wiedzy oraz test skrzyżowań. Po rozwiązaniu testów uczniowie przystąpili do kolejnej części turnieju, a mianowicie do testu z pierwszej pomocy. Uczniowie mieli zaprezentować jak należy się zachować w przedstawionej przez sędziów sytuacji. W kolejnej części uczestnicy przystąpili do przejazdu przez tor sprawnościowy, który składał się z 6 przeszkód: rynny, tarki, łezki, slalomu żmijki, korytarza z desek oraz zatrzymania w miejscu. Po przejeździe wszystkich uczestników przez tor wyłoniono zwycięzców zarówno grupy młodszej jaki i starszej.  Nagrody oraz pamiątkowe medale wręczyła Pani Anna Schmelter zastępca Burmistrza Kamienia Krajeńskiego oraz Pani Joanna Miotk Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 

Nagrodzeni w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Agata Wirkus - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Miejsce II – Aleksander Zawidzki - Szkoła Podstawowa w Zamartem.

Miejsce III – Borys Bonk - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy młodszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Zamartem.

Miejsce III –Szkoła Podstawowa w Wąwelnie.

 

Nagrodzeni w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Daniel Bonk - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Miejsce II – Mateusz Stasiek - Szkoła Podstawowa w Lutowie

Miejsce III – Dawid Adrych - Szkoła Podstawowa w Wąwelnie.

 

Nagrodzone szkoły w kategorii grupy starszej:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy.

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Lutowie.

Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Wąwelnie.