W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Danuty Franczak ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy oraz Pani Żanny Gliwińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w obecności Burmistrza Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomskiego.

Dla nauczyciela uzyskanie kolejnego  stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego, który wiąże się m. in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia jakości kształcenia.

Paniom, które złożyły ślubowanie i uzyskały kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.