Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie w ramach programu "Aktywna tablica" na rok 2024 w wysokości 105 000,00 zł

Wszystkie szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem otrzymały w 2023 r. dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica”.

  

W ramach Aktywnej tablicy szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kwota dofinansowania dla Gminy wyniosła 105 000,00 zł:

  1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w  Kamieniu Krajeńskim – 35 000,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy – 35 000,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem - 35 000,00 zł

 Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało 80% kosztów programu.

  

Szkoła

Wysokość dotacji

Środki własne

SP Kamień Kr.

35 000,00 zł

8 750,00

SP Duża Cerkwica

35 000,00 zł

8 750,00

SP Zamarte

35 000,00 zł

8 750,00

SUMA:

105 000,00 zł

26 250,00