Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – w edycji jesiennej 2023 r. na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

Kwota przyznanych przez Ministra Edukacji Nowarowej i Nauki środków wynosi ogółem - 43 400,00 zł 

Finansowy wkład własny - 27 415,67 

Całość zadania wyniosła - 77 815,67 zł

 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek wiosna 2023 r., uczniowie szkół zwiedzili  następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

 SP w Dużej Cerkwicy złożyła wniosek na 3-dniową wycieczkę do: Piechowic, Wrocławia, Kowar i Karpacza dla uczniów klas VI-VIII.

Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kr. złożyła wnioski na 1 wycieczkę 1-dniową do Wdzydz Kiszewskich i Kościerzyny dla klas I-III oraz na 2-dniową wycieczkę  do Włocławka i Golubia-Dobrzynia dla klas IV-VIII. 

Szkoła Podstawowa w Zamartem złożyła wniosek  na 1 wycieczkę 1-dniową do Gniezna i Poznania dla klas I-VIII.

Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało do 80% kosztów wycieczek - łącznie 34 400,00 zł, pozostała kwota – 27 415,67 zł pochodziła z wpłat rodziców.

 

Szkoła

Gdzie

Termin wycieczki

Koszty

Dotacja

Środki własne

SP Kamień Kr.

Włocławek, Golub-Dobrzyń

wycieczka 2- dniowa

czerwiec 2023 r.

10 000,00 zł

3 211,40 zł

Wdzydze Kiszewskie, Kościerzyna       wycieczka 1- dniowa

czerwiec 2023 r.

5 000,00 zł

3 583,50 zł

SP Duża Cerkwica

Wrocław, Kowary i Karpacz  wycieczka 3- dniowa

czerwiec 2023 r.

15 000,00 zł

17 920,50 zł

SP Zamarte

Gniezno, Poznań                    wycieczka 1-dniowa

czerwiec 2023r.

4 400,00 zł

2 700,27 zł

SUMA:

34 400,00 zł

27 415,67 zł