Informujemy, że został zmieniony harmonogram rekrutacji uzupełniającej do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 6-10 maja 2024 r. we wszystkich placówkach na terenie Gminy Kamień Krajeński.

 

 

Treść zarządzenia o zmianie harmonogramu dostępna pod linkiem.

 

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2024/2025

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Potwierdzenie kontynuacji nauki w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

nie dotyczy

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi przez spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.05.2024r.

10.05.2024r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.2024r.

17.05.2024r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem do przedszkola, oddziału przedszkolnego

20.05.2024 r.

o godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica* kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.05.2024r.

24.05.2024r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.05.2024 r.

o godz. 14.00

*rodzica – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.