Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński od stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. biorą udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.

 

 

 

Programem zostanie objętych 90 uczniów z Gminy Kamień Krajeński:

  • w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamieniu Kr. – 2 grupy po 15 uczestników = 30 uczniów
  • w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy – 2 grupy po 15 uczestników = 30 uczniów
  • w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem – 2 grupy po 15 uczestników = 30 uczniów

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,  operator krajowy: Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, operator wojewódzki:  Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy.

Wkład finansowy Gminy Kamień Krajeński wynosi 1200,00 zł (6 grup x 200,00 zł).

Każda grupa zrealizuje 48 jednostek ćwiczebnych (1j. = 60minut).