Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2022 r.

Szczegółowe zasady zapisów na dyżur wakacyjny znajdują się w załączonym dokumencie oraz są dostępne w każdej placówce oświatowej.

Formularz o objęcie dziecka opieką podczas dyżuru wakacyjnego składają Państwo do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza do dnia 3.06.2022 r.

Proszę o przemyślane zgłaszanie dziecka na dyżur, co umożliwi nam właściwą organizację pracy poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie ułatwi Państwu połączenie opieki nad dzieckiem z obowiązkami zawodowymi podczas wakacji.

 

L.p.

Placówka

Przerwa

Dyżur

od

do

od

do

1.        

Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim

18 lipca 2022 r.

15 sierpnia 2022 r.

od 1 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

17 lipca 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

2.        

Szkoła Filialna w Płociczu

1 lipca 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

-

-

3.        

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

27 czerwca 2022 r.

do 24 lipca 2022 r.

25 lipca 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

4.        

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy:

oddział w Dużej Cerkwicy

25 lipca 2022 r.

21 sierpnia 2022 r.

1 lipca 2022 r.

22 sierpnia 2022 r.

 24 lipca 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

oddział w Dąbrówce

11 lipca 2022 r.

7 sierpnia 2022 r.

1 lipca 2022 r.

8 sierpnia 2022 r.

10 lipca 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.

 

Zarządzenie 37-2022- przerwy wakacyjne

Zasady dyżuru wakacyjnego 2022 r.

Formularz - dyżur wakacyjny 2022 r. - word

Formularz - dyżur wakacyjny 2022 r. - pdf

 

 

 

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

informuje, że decyzje na stypendia szkolne wydawane będą

 od dnia 22 kwietnia 2022 r.  w pok. 37

Wypłata stypendium szkolnego  za miesiące styczeń - kwiecień 2022 r.

odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r.

  

                            Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące styczeń - kwiecień 2022 r.

                      do dnia 3 czerwca 2022 r.

____________________                                                                                    _________________

                     

          Wypłata stypendium szkolnego za miesiące maj - czerwiec 2022 r.

            odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r.

 

          Termin rozliczenia stypendium szkolnego za miesiące maj - czerwiec 2022 r.

            do dnia 30 czerwca 2021 r.

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki (w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.). Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Wzór oświadczenia ma charakter przykładowy, który może zostać wykorzystany. Wzór oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty dostępny jest na stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.

Oświadczenie można złożyć w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny.

 

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty - wzór docx.

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty - wzór pdf.

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja na rok 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

O dofinansowanie wnioskowały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Kamień Krajeński tj. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

 

 Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kamień Krajeński  rozpoczęli udział w zajęciach dodatkowych w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” to dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność  fizyczną, które są realizowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Naboru uczniów do programu dokonywany jest przez dyrektorów szkół.