Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2023 r.

Szczegółowe zasady zapisów na dyżur wakacyjny znajdują się w załączonym dokumencie oraz są dostępne w każdej placówce oświatowej.

Formularz o objęcie dziecka opieką podczas dyżuru wakacyjnego składają Państwo do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza do dnia 3.06.2023 r.

Proszę o przemyślane zgłaszanie dziecka na dyżur, co umożliwi nam właściwą organizację pracy poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie ułatwi Państwu połączenie opieki nad dzieckiem z obowiązkami zawodowymi podczas wakacji.

 

L.p.

Placówka

Przerwa

Dyżur

od

do

od

do

1.        

Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim

-

10 lipca 2023 r.

-

13 sierpnia 2023 r.

 

30 stycznia 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

14 sierpnia 2023 r.

 

12 lutego 2023 r.

9 lipca 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

2.        

Szkoła Filialna w Płociczu

-

26 czerwca 2023 r.

-

31 sierpnia 2023 r.

30 stycznia 2023 r.

-

12 lutego 2023 r.

-

3.        

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

30 stycznia 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

12 lutego 2023 r.

do 30 lipca 2023 r.

-

31 lipca 2023 r.

-

31 sierpnia 2023 r.

4.        

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy:

oddział w Dużej Cerkwicy

30 stycznia 2023 r.

31 lipca 2023 r.

5 lutego 2023 r.

20 sierpnia 2023 r.

 

6 lutego 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

20 sierpnia 2023 r.

 

12 lutego 2023 r.

 30 lipca 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

oddział w Dąbrówce

30 stycznia 2023 r.

1 lipca 2023 r.

5 lutego 2023 r.

20 sierpnia 2023 r.

 

6 lutego 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

21 sierpnia 2023 r.

 

12 lutego 2023 r.

30 czerwca 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

 

Zarządzenie 5-2023- przerwy wakacyjne

Zasady dyżuru wakacyjnego 2023 r.

Formularz - dyżur wakacyjny 2023 r. - word

Formularz - dyżur wakacyjny 2023 r. - pdf

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2023/2024.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.

 

Wnioski/druki:

 

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.

 

 

Rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2023/2024:

Harmonogram:

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do klasy pierwszej oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński na rok szkolny 2023/2024.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwała Nr XXV/171/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

 

Wnioski/druki:

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły.

Dnia 14 października 2022 roku w Sali Obrad Rady Miejskiej zostały wręczone nagrody Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom z Gminy Kamień Krajeński. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz  Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim podziękowali Nauczycielom za poświęcony czas jak i podjęty wysiłek w kształceniu młodego pokolenia. Życzyli wytrwałości i cierpliwości, satysfakcji z pracy oraz dalszych sukcesów w pracy nauczycielskiej.

W gronie tegorocznych nagrodzonych znaleźli się:

1. Pani Sabina Borek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej  i  Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim,

2. Pani Beata Gwizdała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej  i  Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim,

3. Pani Iwona Hajdasz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem,

4. Pani Marzanna Szukalska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

 

 

 

Jesienny Festiwal Edukacyjny organizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim przy współpracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.
Zaproszeni zostali znamienici goście: Pan prof. Roman Leppert, Pni Ewa Radanowicz, Teresa Ulanowska, Monika Szulkowska, Sebastian Skaja, Justyna Gorce - Bałut, Marta Młyńska, Przemysław Staroń, Marcin Michalik, Iwona Gralec, Sylwia Czajkowska, Justyna Zaryczańska, Agnieszka Bruska, Aleksandra Geppert, Magdalena Krajewska, Monika Szulkowska, Beata Gwizdała.

Przez 4 godziny w dwóch budynkach obędzie się: prelekcja, debata, warsztaty oraz warsztaty online. Całe wydarzenie będzie dostępne za pośrednictwem FB szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

 

 

W dniu 26 sierpnia 2022 r. odbyło się uroczyste uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Pauliny Lebody ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy w obecności Burmistrza Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomskiego.

Dla nauczyciela uzyskanie kolejnego  stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego, który wiąże się m. in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia jakości kształcenia.

Pani Paulinie Lebodzie, która złożyła ślubowanie i uzyskała kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.