Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Patronat medialny sprawują: platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w Klubie Młodzieżowym w Radzimiu, który zostanie uruchomiony w kwietniu 2022 r. dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu pn. „Klub Młodzieżowy w Radzimiu”.

Rekrutacja potrwa od 16 lutego do 25 lutego br. Udział dzieci w Klubie jest nieodpłatny.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim.

Wszystkie szkoły z naszej gminy: Szkołą Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Program Laboratoria Przyszłości zakłada zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

Od dnia 20.12.2021 r. ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kas I-VIII  ulega zmianie rozkład dowozu porannego:

Autobus może być w tych dniach szybciej 5-10 min.

 

Dwie szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Wnioski obejmowały wycieczki dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII.

Każda ze szkół złożyła wniosek o wycieczkę 1-dniową do Torunia dla uczniów klas I-III oraz 3-dniową do Warszawy dla klas IV-VIII.

Termin realizacji wycieczek do 15 grudnia 2021 r.

 

Łączna kwota realizacji zadnia wynosi 50.405,00zł

Kwota dofinansowania MEN wynosi 37.982,00 zł